Back to top
Европа през Втората световна война
Франция, около 1948 г.
Плакат
Репродукция
Centre international de recherche sur l’imagerie politique, Париж, Франция

В Западна Европа, която се чувства все по-притисната между двете суперсили, добива популярност надеждата за обединение на Европа. Постепенно идеята за това континентът да се превърне в „Третата сила“ подготвя почвата за по-интензивно трансгранично сътрудничество.