Back to top
„Палтото на Йозеф“
Дармщад, 2001 г.
Ритула Френкел, Николас Морис
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Художниците Ритула Френкел и нейният съпруг Николас Морис създават композицията „Палтото на Йозеф“ през 2001 г. Палтото е принадлежало на бащата на Ритула, Йозеф Френкел, един от оцелелите от Шоа.