Back to top
Първо европейско шествие срещу безработицата
Италия, 1978 г.
Плакат
Репродукция
International Institute of Social History, Амстердам, Нидерландия

Социалното сближаване е застрашено от рецесията, дължаща се на увеличаването на безработицата, изолацията и отчуждаването. През 1978 г. се предприемат координирани действия, като няколко профсъюза организират първото европейско мартенско шествие срещу безработицата, което е показателно за европеизацията на борбата на профсъюзите и осъзнаването на транснационалните интереси.