Back to top
Въображаема европейска монета
Италия, 1965 г.
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Някои политици, групи от гражданското общество и предприятия отдавна призовават за въвеждането на обща валута. Още през 1969 г. европейските лидери обмислят създаването на икономически и паричен съюз, а през 60-те и 70-те години на 20 век се провеждат демонстрации в подкрепа на подобна инициатива.