Back to top
Европа: 1957 г. спрямо 2007 г.
Брюксел, Белгия, 2007 г.
Пиер Крол
Карикатура
Репродукция
Колекция „Пиер Крол“, Лиеж, Белгия

Броят на държавите членки нараства повече от два пъти след края на Студената война. Швеция, Финландия и Австрия се присъединяват през 1995 г., а още десет държави – през 2004 г. Румъния и България се присъединяват през 2007 г., а Хърватия – през 2013 г.