Back to top
Плакат с надпис относно кризата в ЕС
Осло, Норвегия, 2012 г.
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Кризата с държавния дълг и въздействието на оспорваните мерки за бюджетни ограничения и спасителни финансови мерки изправят Европейския съюз пред една от най-тежките дилеми от неговото създаване досега. Тези мерки са опит да се запази паричният съюз между силно различаващи се национални икономики. Гръцката криза от 2015 година доведе почти до разпадането на еврозоната.