Back to top
Карта на света от „География“ на Птолемей
Италия, ок. 1454 г.
Йоанис Росос
Илюстриран ръкопис
Копие
Biblioteca Nazionale Marciana, Венеция, Италия

Произведенията на географи от древността като Клавдий Птолемей (около 90 – 170 г. от н.е.) ни дават представа за света такъв, какъвто той е бил познат тогава. Представени са само части от Европа, Азия и Северна Африка. Птолемей е използвал система от координати за локализиране на конкретни места. Неговите карти продължават да служат за основа на европейската картография дори и след 15-и век.