Back to top
„Варваропа“
Германия, 1947 г.
Хайнц Трьокес (1913 – 1997 г.)
Масло върху платно
Дом на европейската история,
Брюксел, Белгия

Митът за Европа често е използван при тълкуването на европейската политика. Примерите за това варират от паневропейската идея от началото на 20-и век до ужасите и насилието на опустошителните войни.