Back to top
„Кризата на средната възраст на Европа“
The Economist, Лондон, Обединено кралство, 31 май 1997 г.
Сатоши Камбаяши
Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

По-новите тълкувания на мита за Европа го разглеждат като символ на европейската интеграция. Той е изобразен под формата на воден знак върху банкнотите и се използва, за да се илюстрират политически въпроси като кризата на еврото.