Back to top
Издялана от дърво фигура на Папата
Църква „Св. Мартин“, Утрехт, Нидерландия, края на 15-и век
Дъб
Museum Catharijneconvent, Утрехт, Нидерландия

Християнството води началото си от Близкия изток и се разпространява в цяла Европа, като придобива огромно влияние и се превръща в определяща характеристика на т.нар. „западна“ цивилизация. В днешно време европейските ценности, традиции и култура все още отразяват това трайно християнско наследство.