Back to top
Енциклопедията на Дидро и д'Аламбер
Париж, Франция
1751 – 1772 г.
Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

18-и век – или т.нар. „Век на Просвещението“ – представлява преломен момент в културното и политическото развитие в Европа. Подчертавайки стойността на разума и рационалното мислене, той вдъхновява драматичния прогрес в областта на науката, философията, обществото и политиката.