Back to top
Троцки и Каменев в близост до Ленин и по-късно същата снимка, от която двамата мъже са заличени от цензорите
Москва, Руска социалистическа федеративна съветска република, 5 май 1920 г. / след 1929 г.
Снимка / Манипулирана снимка
Getty Images, Амстердам, Нидерландия

Паметта може да бъде манипулирана, заличавана и уронвана. Заличаването на някои хора от историята е типичен похват на тоталитарните режими. Изпаднали в немилост пред Сталин след 1929 г., Лев Троцки и Лев Каменев са заличени от тази емблематична снимка на Ленин, изнасящ реч.