Back to top
Легендарната клетва за Швейцарската конфедерация
Швейцария, 19-и век
Керамична чиния
Национален музей на Швейцария, Цюрих, Швейцария

Легендите, митовете и славното минало се превръщат във важни елементи за националните движения, опитващи се да създадат национална идентичност – идентичност, за която представата е, че е отделна от другите и единствена по рода си. Знамената, химните и символите са само някои от похватите, използвани от националните движения за постигане на тези цели и за утвърждаване на представата им за самите себе си.