Back to top
„Портрет на господин и госпожа Жорж Обе“
Белгия, втора половина на 19-и век
Гюстав Ванез (1854-1902 г.)

Думата „буржоазия“, от френски произход, описва една нова социална категория хора, оформила се вследствие на предизвиканите от индустриалната революция промени в обществото. Икономически независими, образовани и в процес на завоюване на политически права, те са движещата сила на икономическата и социална промяна.