Back to top
Схема със затворнически обозначения
Концентрационен лагер „Дахау“, Германска империя, около 1938 – 1942 г.
Репродукция
KZ-Gedenkstätte Dachau, Дахау, Германия

Нацисткият режим репресира брутално враговете си и изпраща в концентрационни лагери хората, които възприема като риск за сигурността поради техните опозиционни политически възгледи, гражданско неподчинение или съпротива.