Back to top
Еврейска звезда от Франция
Франция, 1942 – 1944 г.
בית לוחמי הגטאות / Къща-музей на бойците от гетото, Западна Галилея, Израел

В почти всички окупирани държави евреите са принудени да носят жълтата еврейска звезда – позорен и унизителен символ на тяхната изолация. Принудителното изпращане на евреите в гета е важна подготвителна мярка при организирането на холокоста.