Back to top
Карти за получаване на дажби
Унгария, 40-те години на 20-и век.
Копие
Magyar Nemzeti Múzeum, Будапеща, Унгария

Опашките за хляб са нещо обичайно, а находчивите хора рециклират всичко, което успеят да намерят, за отопление, облекло и други нужди.