Back to top
Модел на тристаен апартамент „WBS 70“
Източна Германия, 70-те години на 20-и век
Копие
Deutsches Historisches Museum, Берлин, Германия

Сателитни градове и големи комплекси са построени според принципите на модернистичната архитектура. Покрай центрове за транспортни и социални услуги се издигат километър след километър идентични сиви циментови блокове. Едва по-късно ще бъде отчетено отрицателното отражение на този краен функционализъм и груба естетическа стандартизация върху живота на хората и социалната тъкан.