Back to top
Брошура за изборите за Европейски парламент
Обединено кралство, 1979 г.
Репродукция
Частна колекция, Брюксел, Белгия

1979 г. предлага историческа възможност за задълбочаването на демокрацията в Европа чрез провеждането на първите преки избори за Европейски парламент с участието на гражданите на държавите членки. От този момент нататък тази важна асамблея вече няма да се избира от националните парламенти; тя се превръща в първия международен орган, избиран чрез преки всеобщи избори.