Back to top
Купчина, направена от досиета на Щази
Лайпциг, Източна Германия, 1989 г.
Хартия
Bürgerkomitee Leipzig e.V., Träger der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke” mit dem Museum im Stasi-Bunker, Лайпциг, Германия

Отварянето на бившите тайни досиета и архиви в посткомунистическите държави е жизненоважно, за да могат хората да преосмислят комунистическото минало. Истината за мащабите на следенето и репресиите от страна на държавните органи излиза наяве.