Back to top
Три купи, изобразяващи холандци
Нагазаки, Япония, 18-ти век
Порцелан
Nagasaki Museum of History and Culture, Нагазаки, Япония

Редица европейски сили учредяват търговски компании заедно със страни от Далечния изток, като през 17-и век водещата сред тях е Нидерландската източноиндийска компания. В китайската култура като цяло липсват изображения на Европа или европейците, с изключение на порцелановите изделия, изработени специално за износ в Европа.