Back to top
Португалец с окови
Бенин, 16-ти век
Метал
Weltmuseum, Виена, Австрия

Търговията с роби обуславя контактите между Европа и Африка през периода 1500 – 1800 г. Ранните африкански изображения на португалските търговци и моряци са много изразителни в това отношение. На тази метална плочка е изобразен португалец, пренасящ гривни (manillas), които по това време се използват редовно като разменна монета за покупката на роби.