Back to top
Плочка, с която е гласувано за изгнанието на Темистокъл
Атина, Гърция
5-и век пр. н.е.
Глина
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς/ Музей на древната агора, Атина, Гърция

Демокрацията е вид управление, което предоставя на гражданите правото на самоопределение, като политическите решения се вземат от мнозинството от населението. Едва през 20-и век европейските демокрации предоставят правото на участие в изборите на всички навършили пълнолетие граждани.