Back to top
Tinker Imaginers, Утрехт, Нидерландия

Непосредствено след войната в Европа все още не съществува специфична младежка култура. Нововъзникващите младежки култури, повлияни от Америка, обаче привличат широки кръгове от младите хора в Европа, които искат да изразят своята индивидуалност и опозиция срещу конформизма на обществото. В почти всички държави се появяват различни субкултури: Teddy Boys (Теди бойс) и Rockers (Рокери) във Великобритания, Blousons noirs (Блузон ноар) във Франция, Teppisti (Теписти) в Италия, Nozem (Нозем) в Нидерландия, Halbstarken (Халбщаркен) в Германия, Bikinarze (Бикинаже) в Полша, Jampecok (Ямпецок) в Унгария, Malagambisti (Малагамбисти) в Румъния, Potápkas (Потапка) или Páseks (Пасек) в Чехословакия, и Stilyagi (Стиляги) в Съветския съюз.

Властите на Изток и на Запад са разтревожени от увеличаването на младежките субкултури. Правителството и полицията все повече гледат на тези млади хора като на хулигани и млади престъпници и ги тормозят заради външния им вид.