Back to top
Стаята на юпитата (80-те години на ХХ век),
Tinker Imagineers, Утрехт,
Нидерландия

Младите работещи в градовете специалисти – юпита – са „печелившите“ от икономическия подем през 80-те години на ХХ век. Те демонстрират успеха си във всички аспекти на своя живот. Музикалният видеоклип, свръхвизуален и комерсиален, подчертава нарастващият международен характер и засилващото се значение на имиджа в младежката култура. До началото на 90-те години на ХХ век мобилността в рамките на образованието и заетостта, съчетана с нарастващия жизнен стандарт и изчезващото политическо разделение, създадоха имидж на европейската младеж, който е както космополитен, така и отворен към външния свят.