Back to top
Tinker Imaginers,
Утрехт, Нидерландия

Европейските младежи и младежки движения искат мир, който може да се постигне само ако действат без да се съобразяват с националните граници. Младежта е представяна като красива, силна и — с мирни символи — обединена на международно равнище в борбата за свобода. В цяла Европа са организирани международни младежки лагери и младежки срещи като средство за следвоенно помирение.

Студената война променя това положение, тъй като Източна Европа е под съветско господство, което я изолира и прекъсва широкия международен обмен. Младежта и младите хора стават ключово оръжие в пропагандната война между Изтока и Запада.