Back to top

ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ

Домът на европейската история е музей за всички — независимо дали сте от Брюксел или Будапеща, от Гент или Гданск. Приобщаването на хора и общности от близо и далеч е жизненоважен аспект от дейностите на музея. Опитваме се да постигнем това чрез конкретни проекти и онлайн връзки с прояви и партньорски институции в цяла Европа и целенасочена информационна дейност с различни целеви групи непосредствено около нас и в региона като цяло.

Излъчване 1 - 3 3 елементи
Profile headshots of waste workers in Brussels

Историята на отпадъците от различни перспективи: с участие на експерти в областта

Партньори: 
Bruxelles Propreté , Bruxelles Ville – Travaux de Voirie / Cellule Propreté Publique, Les Petits Riens , R ...

Как можем да разкажем историята на отпадъците, без първо да разберем днешната ситуация? Как можем да говорим за отпадъците, без да говорим за хората, които се занимават с тях? Как можете да създадете изложба, посветена на отпадъците, без да се консултирате с истинските експерти? Службите, отговарящи за управлението и намаляването на отпадъците в Брюксел, отвориха вратите си за нас и споделиха знанията си.

През 2020 г. Домът на европейската история започна да разработва временна...

Representatives from museums on staircase for Rubbish project

Музеи изследват историята на боклука в Европа

Партньори: 
Austrian Museum of Folk Life and Folk Art , Celje Museum of Recent History , Estonian National Museum, Ett ...

Защо музеите трябва да говорят за отпадъци? Тема, която по дефиниция е маргинализирана, тъй като се занимава с нещата, които изхвърляме и вече не искаме да виждаме, отпадъците се превърнаха в основен въпрос на нашето време. Музеите са места за учене, размисъл и дебат, пространства, които свързват предмети и истории във времето, затова те са и в уникална позиция да разглеждат тази тема.

Collage image of book with photographs

Обществената история като нова гражданска наука за миналото

Партньори: 
Breda University of Applied Sciences, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, Pädagogische ...

Обществената история като нова гражданска наука за миналото (PHACS) разработва обществената история и модели на участие, за да интерпретира миналото. PHACS улеснява взаимодействието между академичните среди, културните институции, групите, сдруженията и широката общественост. Целта е да се демократизира не само достъпът до, но и „производството“ на история.

Този проект третира редица въпроси, които са от съществено значение за работата на екипа на Дома на европейската история. Как...