Back to top

Спомени от влакове

Woman recording via mobile phone in museum space

През 2021 г. отбелязваме Европейската година на железопътния транспорт. Програмата „Trains & Tracks“ на EUROPALIA ще проучва въздействието на влаковете върху изкуствата и обществата. За да допринесе за програмата „Trains & Tracks“ на EUROPALIA, Домът на европейската история създава общоевропейска онлайн колекция от лични истории за пътувания с влак през националните граници като общоевропейско формиращо преживяване. Тези истории ще се свързват и ще сравняват споделен опит от целия континент, ще подчертават многообразието от гледни точки за движението, мобилността и европейското измерение в дебата за историческата и съвременната роля на влаковете в Европа.

Поредица от интервюта, направени от екипа на музея

Епохата на железниците - как изобретяването на влаковете оформи европейското общество - онлайн дебат на английски

 

 

 

УЧАСТВАЩИ ПАРТНЬОРИ