Back to top

ПОСТОЯННА ИЗЛОЖБА

Ще забележите, че когато Ви съпровождаме през основната експозиция, ние не се спираме на историята на всяка европейска нация. Вместо това искаме да проучим по какъв начин историята е допринесла за формирането на възприятие за европейска памет и по какъв начин тя продължава да влияе на нашия живот сега и в бъдеще. Както и в живота на всеки един от нас, някои неща ние искаме да запомним, а други предпочитаме да забравим. И, разбира се, едно и също събитие може да се тълкува по различни начини.

Съдържанието, изложено на нашия уебсайт, представлява подбрана малка част от постоянната изложба.

Влизане в Европа глобална мощ - трети етаж

ЕВРОПА: СВЕТОВНА СИЛА

Стремежът към демокрация и национален суверенитет и разпространението на индустриализацията и империализма коренно променят развитието на Европа. Европа достига апогея на световната си мощ. Промените подклаждат социално напрежение в Европа през 19-и век и тяхното въздействие е силно осезаемо и до днес.

Вход в Европа в развалини - трети етаж

ЕВРОПА В РАЗВАЛИНИ

В различните сценарии на масова война и тоталитарен терор през първата половина на 20-и век прозират изключителна жестокост и презрение към човешкия род.

Вход на четвърти етаж

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗДЕЛЕНИЯ КОНТИНЕНТ

От пепелищата на войната се образува нов политически ландшафт, прорязан от Желязната завеса. Идеята за европейска интеграция се прилага на практика, но дали тя ще пусне корени?

Вход на петия етаж - Разрушителни удостоверения

ПРОМЯНА НА СТАТУКВОТО

Процъфтяващите следвоенни икономики се сблъскват с трудности. Комунистическите режими са изправени пред системни проблеми и липса на социално-политическа легитимност. Глобализацията и краят на Студената война ускоряват европейската интеграция.

ЕВРОПА СЕГА

Кои са споделяните от всички вярвания, които ни обединяват независимо от политическите, религиозните, културните и социалните различия?

Какво ще пише в бъдещите ученици по история за нашето настояще?