Back to top

ЕВРОПА СЕГА

Досега си задавахме въпросите: „Кои са ключовите елементи на европейската култура?“ и „Какво означава да бъдеш европеец?“

Тези въпроси са свързани с нашето минало, настояще и бъдеще.

Сега преминаваме към раздела „Европа сега“, който отразява близката история. Изложените предмети въплъщават настоящите предизвикателства, конфликти и възможности, които ни дават възможността за пореден път да се замислим за основните ценности на Европа.

ЗАГЛАВИЯТА НА НАШЕТО ВРЕМЕ I

ЗАГЛАВИЯТА НА НАШЕТО ВРЕМЕ II

ПО СЛЕДИТЕ НА МОЯТА ЕВРОПА

Audio guide:

ВОДОВЪРТЕЖ НА ИСТОРИЯТА

Audio guide:

ЕВРОПА, ГЛЕДАНА ОТ НЕБЕТО

ПОГЛЕДИ КЪМ ЕВРОПА