Back to top

ЕВРОПА: СВЕТОВНА СИЛА

Стремежът към демокрация и национален суверенитет и разпространението на индустриализацията и империализма коренно променят развитието на Европа. Европа достига апогея на световната си мощ. Промените подклаждат социално напрежение в Европа през 19-и век и тяхното въздействие е силно осезаемо и до днес.

Влизане в Европа глобална мощ - трети етаж

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

19-и век е век на революции. Вдъхновявайки се от Френската революция от 1789 г., хората в цяла Европа се противопоставят на аристократичните управляващи класи и се борят за развитието на гражданските права и правата на човека, за демокрация и национална независимост.

Национализмът възниква като революционна доктрина, предлагаща на гражданите по-голямо участие в демокрацията, но неговата призма не включва всички, тъй като той проектира света като множество национални територии, населявани от етнически подобни хора. Някои далновидни европейци обаче се надяват континентът да надмогне националните пристрастия и да се обедини.

ПАЗАРИТЕ И ХОРАТА

Пара, дим, фабрики, шум – всички те известяват началото на индустриалната революция във Великобритания. След това промишленото производство се разпространява в различна степен в цяла Европа и континентът се превръща в световния център на индустриализацията, финансите и търговията.

Новите технологични иновации поставят началото на индустриалния прогрес, а парната машина е двигател на развитието на тежката промишленост. Методите на производство са напълно трансформирани, а мащабни фабрики с хиляди работници започват серийното производство на промишлени и потребителски стоки.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

В края на 19-и век определящи за Европа са понятия като скорост, динамика и вяра в напредъка. Железопътният транспорт, електричеството, киното, фотографията и новите научни и медицински теории утвърждават водещата роля на Европа в тази ера на технологично израстване. Очертава се нова оптимистична епоха.

Настъпването на ерата на железниците показва нагледно напредъка на Европа като уверен лидер в сферата на технологиите в световен мащаб. Индустриализацията придобива все по-широки мащаби, а пътуванията на дълги разстояния стават достъпни за всички социални класи.

ИМПЕРИАЛИЗЪМ

През 19-и век Европа се превръща в световна доминираща сила. Империите се разширяват, завоюват се нови колонии – и основна движеща сила на този процес е индустриалната революция. Колониите осигуряват суровини и луксозни стоки, за да се отговори на нарастващото потребителско търсене, като същевременно откриват перспективата за огромни пазари за европейските продукти. Злоупотребите и неравенството се оправдават като неизбежна част от процеса на „цивилизоване на диваците“. Постепенното премахване на робството е последвано от нови форми на нетолерантност и расизъм.

През 1914 г. европейските държави властват над около 30% от световното население. Европа e изследвала далечни земи и е развивала търговия с тях в продължение на векове, но благодарение на индустриалната революция тя успява да засили контрола си върху други континенти.