Back to top

ФОРМИРАНЕ НА ОБЛИКА НА ЕВРОПА

ОЧЕРТАВАНЕ НА КАРТАТА НА ЕВРОПА

Къде започва и къде свършва Европа? От древни времена континентът е описван като своеобразна цялост със свой културен и исторически облик, но от географска гледна точка Европа и Азия са един и същи континент.

Интересът в Европа към картите и картографията е многоообразен и датира отдавна, още от антична Гърция и Римската империя. Откриването на морските пътища до Южна, Централна и Северна Америка през 15-и век променя не само виждането на европейците за света, но и възприятието им за самите себе си.

МИТЪТ ЗА ЕВРОПА

Гръцкият бог Зевс, преобразен като бял бик, отвлича Европа, митичната принцеса от Финикия – днешен Ливан. След като се влюбва в красивата девойка, той я отвежда на остров Крит.

Името на Европа е свързано с този мит от древността до наши дни. Той фигурира в изкуството, литературата, религията и политиката, в които сюжетът и художествените образи често получават нови тълкувания, за да отразят темите на деня.

ЕВРОПЕЙСКО НАСЛЕДСТВО

Какво обединява континента? Какво може да се разглежда като европейско наследство?

Европа е нещо повече от сбора на националните истории, но дали тя е цивилизация и култура, отличаваща се с особени традиции и ценности, изградени в хода на историята?

Има основни елементи, които са изначално европейски, но са се разпространили и извън континента. Могат ли те да се считат за отличителни белези на европейската култура? Ако отговорът е „да“, то кои части от това европейско наследство трябва да съхраним, какво искаме да променим, какво да оспорим?

ПАМЕТ

Ако помним миналото, можем ли да избегнем повторението на грешките от него? Счита се, че паметта е от първостепенно значение. Независимо дали става дума за отделни лица или за социални групи, тя е основата на процеса на учене и себеосъзнаване.

При все това паметта е сложно явление. Тя е избирателна и неделимо свързана със забравата. Паметта ни е жизненоважна част от историята и оказва силно влияние върху настоящето и бъдещето ни. Начинът, по който помним една и съща история, се променя непрекъснато.