Back to top

ПРИЗНАНИЕ И КРИТИКА

Всички ние сме формирани от европейската история. Какво е значението на нашите спомени? Какво крие бъдещето и какво ще бъде Вашето участие в него?

Вход на шести етаж - Критика на Accolades

ЕВРОПА — ПОГЛЕД ОТ ЧУЖБИНА

Какво е възприятието за Европа извън нейните граници? Предметите, изложени тук, са от музеи от цял свят и те предлагат ценна информация за това как Европа и европейците са възприемани от други култури. Първите контакти с европейците се характеризират с дистанцирано любопитство. След като европейските страни налагат своето господство над по-голямата част от света по пътя на колониализма, възприятията се променят, повлияни отрицателно от потисничеството, робството и експлоатацията. И при все това Европа също така се идеализира от някои като средище на изтънчена култура и всеобщи ценности, наследени от древността.

ПРИЗНАНИЕ И КРИТИКА

През 2012 г. Нобеловата награда за мир е присъдена на Европейския съюз за приноса му за утвърждаване на мира и помирението, демокрацията и правата на човека в Европа в продължение на повече от шест десетилетия. Но на фона на тежкото икономическо страдание на милиони граждани на ЕС протестиращите критикуват присъждането на наградата и поставят под въпрос бъдещата роля на ЕС.

БРЮКСЕЛ: ПРОМЕНЯЩА СЕ СТОЛИЦА

Превръщането на Брюксел в столица на Европа е станало не по план, а случайно и напълно непреднамерено. Сега той е четворна столица: на Европа, на Белгия, на Фландрия и на региона Брюксел.