Back to top

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗДЕЛЕНИЯ КОНТИНЕНТ

От пепелищата на войната се образува нов политически ландшафт, прорязан от Желязната завеса. Идеята за европейска интеграция се прилага на практика, но дали тя ще пусне корени?

Вход на четвърти етаж

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВРОПА

Европа е в руини, хората на континента страдат от недостиг на храна, гориво и жилища. Има остра нужда от стратегии за оцеляване, а военновременният режим на продоволствени дажби продължава, за да се покрият поне основните потребности. Милиони души са бежанци, в изгнание или разселени и всички те търсят подслон. Европа е до голяма степен зависима от помощта на външния свят.

СТУДЕНА ВОЙНА

С пускането на атомните бомби над Япония през 1945 г. САЩ се утвърждават като нова световна сила.

През 1949 г. Съветският съюз ще си извоюва подобна позиция с разработването на своя собствена атомна бомба.

В периода между 1945 и 1949 г. между доскоро съюзените сили се очертават непреодолими различия по всеки въпрос от международно значение, като от едната страна на конфликта са САЩ, Великобритания и Франция, а от другата – Съветският съюз.

СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

През 50-те и 60-те години на 20-и век се наблюдава значително повишаване на жизнения стандарт за повечето хора в Европа. Икономическият растеж и въвеждането на модела на социалната държава са съпроводени от повишаване на качеството на жилищата, образованието, здравеопазването и социалните услуги.

В Западна Европа общественото планиране се извършва успоредно с възстановяването на частния сектор. В рамките на комунизма държавните, планови икономики контролират всички природни ресурси, като се намесват своеволно в ежедневието на гражданите. Разликите между пазарните и държавните икономики са явни.

ОСНОВНИ ЕТАПИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ I

Контролът на Съветския съюз над Източна Европа и противопоставянето му срещу Съединените американски щати обогатяват световния речник с два нови израза – Желязната завеса и Студената война. С американска подкрепа условията за по-тясно сътрудничество в Западна Европа се подобряват.

ПАМЕТТА ЗА ШОА

Мълчание, непризнаване, потискане; именно такъв е подходът към Холокоста (или „Шоа“ на иврит) в следвоенния период.

Докато полагат огромни усилия, за да възстановят своето самоуважение, отделни нации загърбват чувството си за вина и съучастничество и се отдават на спомените си за собственото си страдание и трудности. Новата действителност на Студената война улеснява опитите да се забравят грешките от миналото.

В днешно време обаче признаването на това безпрецедентно престъпление срещу човечеството заема централно място в разискванията относно европейската памет.