Back to top

Предишни временни изложби

Woman giving interview in front of historic train poster in museum

Спомени от влакове

8 Септ. 2021 - 30 Септ. 2022

През 2021 г. отбелязваме Европейската година на железопътния транспорт. Програмата „Trains & Tracks“ на EUROPALIA ще проучва въздействието на влаковете върху изкуствата и обществата. За да допринесе за програмата „Trains & Tracks“ на EUROPALIA, Домът на европейската история създава общоевропейска онлайн колекция от лични истории за пътувания с влак през националните граници като общоевропейско формиращо преживяване. Тези истории ще се свързват и ще сравняват споделен опит от целия континент, ще подчертават многообразието от гледни точки за движението, мобилността и европейското измерение в дебата за историческата и съвременната роля на влаковете в Европа.

Бихте ли могли да предоставите кратък видеозапис на тази тема? Прочетете контекстуалната информация, въпросите и техническите спецификации.

Poster of exhibition on walls

Когато стените говорят!

30 Апр. 2022 - 13 Ноем. 2022

30 април 2022 г. — ноември 2022 г.

Илюстрираният плакат е роден в Европа в края на 19-и век, отразявайки един все по-комерсиализиран свят, а по-късно и противоречащи си политически идеологии. Благодарение на впечатляващия си размер и присъствие плакатите доминират в публичното пространство и спомагат за оформянето на градската среда. Така плакатите са ефимерни, създават се за конкретен момент, но много елементи се рециклират и резонират в културната памет и до днес. От пропагандата на световните войни и Студената война до експлозията на културния обмен, туризма и появата на многогласни социални движения след Втората световна война, сложните слоеве на европейското разделение и единство се разкриват в „Когато стените говорят“ чрез набор от плакати от колекцията на Дома на европейската история. Те отразяват развитието и трансформацията на публичната сфера в европейските градове, като проучват значителните промени в историята на дизайна на европейските плакати, техните транснационални паралели, корелации и взаимовръзки.

Pages