Back to top

ПРЕСПАПКА & КОНТАКТ

ПРЕСПАПКА

УКАЗАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

За всички медийни въпроси, моля, използвайте формуляра по-долу

Заявки за снимане:

може ли да заснемем видео в музея?

 • Моля, свържете се с музейния екип за комуникация поне две седмици преди датата, предвидена за заснемането, за да преминете през необходимия процес. Моля, имайте предвид, че снимането на видео е позволено само за медийни и образователни специалисти в определени пространства на музея, когато не противоречи на други музейни дейности и е в съответствие със следните правила:
 • Моля, имайте предвид, че заснемането на видеа и снимки може да се извършват само по начин, който не нарушава неприкосновеността на личния живот и не пречи на другите посетители, нито включва изображения на техните лица.
 • Поради специфични обстоятелства, свързани с авторското право и опазването на експонатите, за предпочитане е изгледите да са с широк ъгъл, а не близки до отделни обекти.
 • Около 15 обекта в постоянната изложба не могат да бъдат фотографирани или заснемани — те са маркирани със стикер „не снимайте“ — техен списък ще Ви бъде предоставен предварително.
 • Преди заснемането следва да се попълни формуляр за разрешение за заснемане, свързан с авторското право върху обектите. Той може да бъде получен чрез екипа за комуникация на музея.
 • Заснемането на входните зони за сигурност е забранено.
 • По отношение на оборудването и служителите: моля, не използвайте светкавица или външни светлини на определени места; не се свързвайте към електрозахранващи устройства.
 • За предпочитане е да се носи само минимално оборудване; допълнително оборудване за заемане от музея не е налично.
 • Следва да се внимава при преместването на оборудване за заснемане, така че да не се докосват музейните мебели, изложби или предмети и да не остават следи по пода.
 • Филмовият екип следва да включва само най-необходимите хора.
 • В идеалния случай продължителността на заснемането следва да бъде не повече от деветдесет минути; моля, посочете предварително точните места, ва които желаете да снимате.

 

ФОРМУЛЯР ЗА КОНТАКТ ЗА ПРЕСАТА