Back to top

ПРОГРАМА

ПРОЯВИ ДНЕС – 30.03.2020

За днес няма планирани прояви.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЯВИ

Излъчване 1 - 1 1 елементи

Обедни обиколки всеки вторник в Дома на европейската история (ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНА ДЕЙНОСТ)

31 Март 2020 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора
Семейства
Училища

Домът на европейската история предлага увлекателно и подтикващо към размисъл пътешествие през европейската история. Използвайте обедната пауза за това приключение и да видите новите постоянни и временни изложби. Някои експонати разкриват процесите и явленията, оставили трайна следа в историята...