Back to top

ПРОГРАМА

ПРОЯВИ ДНЕС – 22.11.2019

АУДИТОРИЯ: Семейства

За днес няма планирани прояви.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЯВИ

Излъчване 1 - 1 1 елементи
Lunch tours header - group tour in museum

Обедни обиколки всеки вторник в Дома на европейската история

26 Ноем. 2019 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора
Семейства
Училища

Домът на европейската история предлага увлекателно и подтикващо към размисъл пътешествие през европейската история. Използвайте обедната пауза за това приключение и да видите новите постоянни и временни изложби. Някои експонати разкриват процесите и явленията, оставили трайна следа в историята...