Back to top

ПРОГРАМА

ПРОЯВИ ДНЕС – 02.06.2023

АУДИТОРИЯ: Възрастни

За днес няма планирани прояви.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЯВИ

Излъчване 1 - 2 2 елементи
Man giving tour in museum to colleagues

Обедни обиколки през 2023 г.

6 Юни 2023 (12:15 - 13:00)
Възрастни
Млади хора

Английски език

Всеки вторник, 12.15 – 13.00 ч.

ФЕВРУАРИ ЛЮБОВ ЛЮБОВ МИР МИР

Любовта кара светът да се върти! В Дома на европейската история има много прекрасни предмети и истории. Елата да ги откриете и да се влюбите в историята.

7 февруари Ден за изпращане на...

The rise of the Age of Resilience

The rise of the Age of Resilience - A Jeremy Rifkin lecture

13 Юни 2023 (18:00 - 19:15)
Възрастни

The Age of Progress is giving way to the Age of Resilience, argues economic and social theorist Jeremy Rifkin. The American activist will expand on his theory during a lecture at the House of European History where he will focus on sustainability and on how we organise our relationship with our planet.