Back to top

ПУБЛИКАЦИИ

Домът на европейската история има за цел да разпространява знания за историята на Европа и да предизвиква обществени обсъждания относно трайното присъствие на миналото в днешния свят.

Посредством публикациите посетителите могат да се запознаят отблизо с начина на функциониране на музея, с неговата философия и с неговото съдържание в по-широк смисъл. Освен това по този начин се удължава изживяването и то обхваща и времето преди и след физическото посещение в музея.

В този раздел можете да се запознаете с основните принципи на постоянната изложба в съответствие с ключовите тенденции в европейската история. Важните обекти от изложбата са обяснени с подробни описания и научни статии. 

Предлагаме също така редица документи със становища по разисквания и анализи по въпроси, свързани с Дома на европейската история.

OUR PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 4 елементи

Неспокойна Младост

През последните 70 години, от зрители младите хора в Европа се превърнаха в творци на историята. Настоящата изложба хвърля поглед върху четири поколения младежи, чието израстване съвпадна с ключови моменти в европейската история: края на 40-те години, 60-те години и 80-те години на миналия век, както и началото на 21-ви век. Тя анализира най-важните знания и опит на младежта: от образованието и намирането на работа до изграждането на самоличност и търсенето на любовта.

Creating the House of European History

This book is intended for the interested public and presents different phases in the development of the project, describing the challenges and problems, as well as the solutions we found. The House of European History has been open to a public and critical evaluation. The content of this book is contributing yet another view to the diverse current discussions on...Прочетете повече

Front cover of pocket guides with spiral

Джобен пътеводител

Когато разглеждате основната експозиция, ще забележите, че ние не правим преразказ на историята на всяка отделна европейска нация. Вместо това искаме да открием по какъв начин общата ни история е допринесла за формирането на чувство за европейска памет и по какъв начин тя продължава да влияе на нашия живот сега и в бъдеще. Както и в житейския път на всеки един от нас, някои неща бихме искали да запомним, а други предпочитаме да забравим. И, разбира се, едно и също събитие може да се тълкува по различни начини.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 4 елементи
Front cover European Commemoration book

Съграждането на Дома на европейската история

В своята статия Андреа Морк, главен уредник на Дома на европейската история, разяснява теоретичната основа, водещите идеи и основните исторически послания, които са изиграли решаваща роля за постоянната експозиция на новия музей. Прочетете повече