Back to top

ПУБЛИКАЦИИ

Домът на европейската история има за цел да разпространява знания за историята на Европа и да предизвиква обществени обсъждания относно трайното присъствие на миналото в днешния свят.

Посредством публикациите посетителите могат да се запознаят отблизо с начина на функциониране на музея, с неговата философия и с неговото съдържание в по-широк смисъл. Освен това по този начин се удължава изживяването и то обхваща и времето преди и след физическото посещение в музея.

В този раздел можете да се запознаете с основните принципи на постоянната изложба в съответствие с ключовите тенденции в европейската история. Важните обекти от изложбата са обяснени с подробни описания и научни статии. 

Предлагаме също така редица документи със становища по разисквания и анализи по въпроси, свързани с Дома на европейската история.

OUR PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 2 2 елементи
Front cover of guidebook with spiral

Pocket Guide

As you go through the main exhibition, you will notice that we do not tell you the story of each European nation. Instead, we want to explore how history has shaped a sense of European memory and continues to influence our lives today and in the future.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 4 елементи
Front cover European Commemoration book

Съграждането на Дома на европейската история

В своята статия Андреа Морк, главен уредник на Дома на европейската история, разяснява теоретичната основа, водещите идеи и основните исторически послания, които са изиграли решаваща роля за постоянната експозиция на новия музей. Прочетете повече