Back to top

ПУБЛИКАЦИИ

Домът на европейската история има за цел да разпространява знания за историята на Европа и да предизвиква обществени обсъждания относно трайното присъствие на миналото в днешния свят.

Посредством публикациите посетителите могат да се запознаят отблизо с начина на функциониране на музея, с неговата философия и с неговото съдържание в по-широк смисъл. Освен това по този начин се удължава изживяването и то обхваща и времето преди и след физическото посещение в музея.

В този раздел можете да се запознаете с основните принципи на постоянната изложба в съответствие с ключовите тенденции в европейската история. Важните обекти от изложбата са обяснени с подробни описания и научни статии. 

Предлагаме също така редица документи със становища по разисквания и анализи по въпроси, свързани с Дома на европейската история.

OUR PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 8 елементи
Black cover of catalogue with white objects

Throwaway – The history of a modern crisis

‘’Throwaway’’ is a project that unearths the hidden history of waste in Europe while simultaneously highlighting its significance as a marker of social change. Starting with the industrial revolution, ‘’Throwaway’’ brings us on a journey through wartime scarcity, the surge in post-war consumerism, and finishes with today’s insurmountable waste crisis. It displays the profound changes in how we have dealt with rubbish in bygone...Прочетете повече

Когато стените говорят!

От пропагандата на световните войни и Студената война до експлозията на културния обмен, туризма и появата на многогласни социални движения след Втората световна война, сложните слоеве на европейското разделение и единство се разкриват в „Когато стените говорят“ чрез набор от плакати от колекцията на Дома на европейската история.Прочетете повече

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Излъчване 1 - 3 12 елементи
Корица на книгата

Европейска съвест: Биография на Ханс-Герт Пьотеринг

Всеобхватната биография Ein europäisches Gewissen (Европейска съвест) на авторите Михаел Гелер и Маркус Гоншор, с предговор от Доналд Туск, обръща внимание на малки детайли, като изгражда отличен портрет на Ханс-Герт Пьотеринг, бивш председател на Европейския парламент (ЕП) и инициатор на проекта „Дом на европейската история“.Прочетете повече

Реминесценции за Античността в Дома на европейската история: теми, предмети, музеография, музеология

Какво е мястото на Античността в Дома на европейската история? В този материал се анализира визията за Античността, както е представена в Дома на европейската история – музей на европейската история, създаден от Европейския парламент и намиращ се в Брюксел. Авторът на материала е един от уредниците, които от стартирането на проекта през 2011 г. се трудят над разработването и разпространението на съдържанието на този музей.Прочетете повече

Cover of Bien Symboliques journal

Дом на европейската история. Музей като специален отдел на Европейския парламент

Домът на европейската история е музей на европейската история, създаден и управляван от Европейския парламент и открит в Брюксел през май 2017 г. Какви са предизвикателствата, пред които е изправена тази конкретна музейна институция?Прочетете повече