Back to top

Наръчник на посетителя

ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ
Пътеводител за изложбата
6 Май 2017
160 pages

Когато разглеждате основната експозиция, ще забележите, че ние не правим преразказ на историята на всяка отделна европейска нация. Вместо това искаме да открием по какъв начин общата ни история е допринесла за формирането на чувство за европейска памет и по какъв начин тя продължава да влияе на нашия живот сега и в бъдеще. Както и в житейския път на всеки един от нас, някои неща бихме искали да запомним, а други предпочитаме да забравим. И, разбира се, едно и също събитие може да се тълкува по различни начини.

  • 24 езика
  • ISBN 978-92-823-7510-5
ОПИСАНИЕ

Специфичните гледни точки към историческите събития са, разбира се, многобройни. Ето защо известен брой въпроси се появяват нееднократно в изложбата. Как паметта създава различни визии за миналото? Как историята се отразява на живота ни днес? Какво ни казва миналото, когато гледаме към бъдещето? В изложбата няма да намерите готови отговори. Ние ви подтикваме по-скоро да запазите през цялото време критична позиция и да вземете участие в дебата за миналото на Европа и неговите въздействия върху настоящето и бъдещето.

Печатна версия се разпространява безплатно на входа на музея.