Back to top

Interactions

ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ
Пътеводител за изложбата
6 Май 2017
160 pages

В рамките на тази изложба представяме множеството различни видове срещи – война, преговори, търговия, храна, изкуство, образование – и използването им като лещи, през които да се изследва европейската история и създаденото от нея културно наследство.

  • Само на английски език
  • ISBN 978-92-846-5813-8
Достъпни формати и езици
ОПИСАНИЕ

Каталогът съдържа следните раздели:

  • Въведение
  • Експозицията
  • Срещи
  • Обмен

Пълната версия на книгата може да бъде закупена от магазина на музея. Версия във формат pdf може да бъде изтеглена от Службата за публикации на Европейския съюз.