Back to top

Когато стените говорят!

Дом на европейската история
Пътеводител за изложбата
28 Юни 2022
248 pages

От пропагандата на световните войни и Студената война до експлозията на културния обмен, туризма и появата на многогласни социални движения след Втората световна война, сложните слоеве на европейското разделение и единство се разкриват в „Когато стените говорят“ чрез набор от плакати от колекцията на Дома на европейската история.

Достъпни формати и езици
ОПИСАНИЕ

Илюстрираният плакат е роден в Европа в края на XIX-ти век, отразявайки един все по-комерсиализиран свят, а по-късно отразява и противоречащи си политически идеологии. Така плакатите са ефимерни, създават се за конкретен момент, но много елементи се рециклират и резонират в културната памет и до днес. От пропагандата на световните войни и Студената война до експлозията на културния обмен, туризма и появата на многогласни социални движения след Втората световна война, сложните слоеве на европейското разделение и единство се разкриват в подбрани плакати от колекцията на Дома на европейската история. Те отразяват развитието и трансформацията на обществената сфера в европейските градове.

Каталогът съдържа следните раздели:

  • Европа и плакатите: визуална история
  • Бурни времена и единство
  • Прегради и връзки
  • Активизъм и протест
  • А след плаката?
  • Могат ли да говорят стените? Учене и популяризиране

Пълната версия на книгата може да бъде закупена от магазина на музея.

Само на английски език

ISBN 978-92-846-8797-8