Back to top

Неспокойна Младост

Дом на европейската история
Пътеводител за изложбата
11 Февр. 2019
186 pages

През последните 70 години, от зрители младите хора в Европа се превърнаха в творци на историята. Настоящата изложба хвърля поглед върху четири поколения младежи, чието израстване съвпадна с ключови моменти в европейската история: края на 40-те години, 60-те години и 80-те години на миналия век, както и началото на 21-ви век. Тя анализира най-важните знания и опит на младежта: от образованието и намирането на работа до изграждането на самоличност и търсенето на любовта.

  • Само на английски език
  • ISBN 978-92-846-3145-2
ОПИСАНИЕ

Тази книга беше публикувана във връзка с изложбата „Неспокойна младост“ (февруари 2019 г. – февруари 2020 г.). В нея са събрани есета по темите на изложбата, написани от известни учени – експерти в областта на историята, социологията и културните изследвания, както и текстове на уредници в Дома на европейската история, които представят самата изложба.

Пълната версия на книгата може да бъде закупена от магазина на музея.