Back to top

Разширяване към Европа. Домът на европейската история в Брюксел

Constanze Itzel
Статия
1 Ян. 2019
11 pages

„Разширен музей“ – именно така може да бъде наречен Домът на европейската история, и то в няколко отношения. В тази статия ще бъдат обсъдени три основни идеи, свързани с тази тема. Първо, как може да бъде описан европейският характер на този музей? Второ, как се интегрира в пространството – както в неговия местен пейзаж, така и в по-широкото европейско географско пространство? Трето, как европейското наследство се поставя в нов контекст в този музей?

Достъпни формати и езици
ОПИСАНИЕ

Публикацията е резултатът от международен семинар, озаглавен „Музеи и идентичности“, 2-рия международен семинар в рамките на цикъл „Планиране на разширен музей“, организиран от Музея на двореца на крал Ян III във Виланов.

Публикацията „Музеи и идентичности. Планиране на разширен музей“ е 20-ият том на издателската поредица „Muzeologia“, издавана с финансовата подкрепа на специалния проект на ICOM, музея на двореца на крал Ян III във Виланов, Националния музей в Келце, MOCAK, музея на съвременното изкуство в Краков, и Музея на солните мини „Величка“ в Краков.