Back to top

Създаване на Дома на европейската история

ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ
Каталог
31 Ян. 2018
356 pages

Сборникът „Създаване на Дома на европейската история“ представя дългия път към създаването на нашия музей. Четиридесет автора описват в 44 статии този завладяващ и сложен процес на развитие, от много различните професионални и лични гледни точки. Те разказват за идеите и предизвикателствата, амбициите и съмненията, пречките и решенията.

Настоящият том бе публикуван, за да отбележи първата годишнина от откриването на Дома на европейската история, успоредно с конференцията “Europe Exposed” („Европа на показ“). Той е разделен на пет части, както е пояснено по-долу.

  • Само на английски език
  • ISBN 978-98-846-1972-6
ОПИСАНИЕ
  • Първата част - „Процес“ - отразява организационната работа по създаването на новия музей под егидата на Европейския парламент.
  • Втората - „Сграда“ - е посветена на историята на сградата и нейното обновяване.
  • Третата част - „Съдържание“ - е най-пространната и представя наратива зад изложбата и някои от ключовите ѝ експонати.
  • Четвъртата част - „Създаване“ - изтъква цялата творческа работа зад кулисите преди откриването на музея, от дизайна му до превода на текстовете на 24 езика.
  • И накрая, петата част - „Популяризиране“ - засяга подготвителната работа по комуникацията, обученията в музея и планирането на временните изложби.

Пълната версия на книгата може да бъде закупена от магазина на музея. Можете да я закупите онлайн тук.