Back to top

УЧИЛИЩА

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Самостоятелните групи в ДЕИ не може да включват повече от тридесет ученици, в зависимост от възможностите към момента, като се изисква по едно придружаващо лице на всеки петнадесет ученици.

Резервацията трябва да бъде направена най-малко четири седмици преди посещението.

Преди да планирате посещението си, моля, прочетете пълния списък с мерки за безопасност, свързани с Covid-19.

Ако имате въпрос, който не попада в обхвата на посочените по-горе теми, можете да ни изпратите електронно писмо на адрес historia-learning@ep.europa.eu