Back to top

Кой мислиш, че си ти? – Идентичност

Възраст: 
12-15, 16-18
ОПИСАНИЕ

Как определяш своята идентичност? А какви могат да бъдат евентуално нейните характеристики? Идентичността се изменя и еволюира непрекъснато и следователно нашите виждания за това кои сме ние и кои евентуално са другите подлежат на промяна. Тази тема изследва множеството измерения на идентичността и си служи с примери от миналото и от настоящето, за да ни накара да се замислим за смисъла на европейската идентичност в 21-ви век.