Back to top

Ястреби и гълъби – конфликт

Възраст: 
6-11
ОПИСАНИЕ

Много причини могат до доведат отделните хора или групите от хора до конфронтация едни с други. В същото време има неща, които не можем да постигнем без другите. Тази тема проучва динамиката на войната и мира посредством модели на взаимодействие като победители и победени, пацифисти и подпалвачи на войни. Тя откроява как днешна Европа е в голяма степен резултат както на една история на войни, окупации и разрушение, така и на история на солидарност, преговори и помирение.