Back to top

ГРАНИЦИ И МОСТОВЕ — МИГРАЦИЯ

Възраст: 
6-11, 12-15, 16-18
Език: 
Dutch, English, French, German
Тема: 
History - General
ОПИСАНИЕ

По време на ателието учениците ще анализират разкази на отделни хора, за да разберат по-добре какво може да е означавала миграцията в различни периоди и контексти. Избраните примери илюстрират движенията на населението през 19-и, 20-и и 21-ви век, които са оказали значително въздействие върху европейската история.